Kvalitetspolicy

På Undertaket.se tar vi vår kvalitetspolicy på största allvar. Därav samarbetar vi enbart med de ledande leverantörerna på den europeiska marknaden, där hårda krav på såväl kvalitet och miljötänk ställs. Detta gör att vi kan garantera dig som kund de allra senaste och mest högkvalitativa produkterna som finns tillgängliga, och på så vis också kunna möta alla dina önskemål och förväntningar.

Med vår långa erfarenhet av montering och försäljning utav akustiska lösningar gör att vi kan navigera bland marknadens alla olika produkter och fabrikat. Vi har där valt att plocka ut och enbart sälja produkter av absolut bästa kvalitet för att på så vis minimera både kostnad för kund likaså produkternas miljöpåverkan, genom att produkternas livslängd och funktion kraftigt förbättras och förlängs.

Vi har dessutom som målsättning att alltid vara lyhörda gentemot våra kunders förväntningar och önskemål, för att på så vis skapa goda förutsättningar för ömsesidigt förtroende och respekt. I denna målsättning ingår att alltid överlämna en komplett och felfri produkt, samt att alltid hålla utlovande försändelse- och färdigställandetider.

Miljöpolicy

Vår grundläggande inställning är att arbeta på ett så miljökonserverande sätt som möjligt. Undertaket.se strävar därför ständigt efter att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling, där vi hushåller med naturresurser och begränsar vår negativa miljöpåverkan. Till följd av detta ställs det stora krav på de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Vi begär ständigt att leverantörer kontrolleras och krävs på både innehålls- och miljövarudeklarationer samt att de arbetar efter korrekta miljöpolicys.

Vår målsättning är att alltid uppnå och överträffa de lagar och miljöförordningar som finns. Därav ägnar vi stor tid åt att planera vårt arbete för att på så vis minimera materialåtgång, materialspill samt att de materialtransporter som krävs sker på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Under pågående arbete källsorteras allt avfall och vi är noga med att alltid hålla rent runt omkring oss på arbetsplatsen.